فراز پرداز رایانه

فناوری اطلاعات و ارتباطات

# #

در پاییز سال 1376 شرکت فراز پرداز رایانه با مجموعه ای از متخصصین IT پا به عرصه فناوری ارتباطات و اطلاعات گذاشت و در مدت کوتاهی توانست به عنوان یکی از بزرگترین شرکت های فعال در این زمینه مطرح گردد. هدف مدیریت شرکت فراز پرداز رایانه از بدو تأسیس همواره تلاش در راستا پیشبرد اهداف IT کشور و توسعه روزافزون در بکارگیری مؤثر فناوری های مطرح و به روز دنیا بوده و تا کنون توانسته است گام های بلندی در این زمینه بر دارد. شرکت فراز پرداز رایانه ضمن عضویت در سازمان نظام صنفی و رایانه ای استان تهران دارای رتبه بندی از شورای عالی انفورماتیک کشور در زمینه شبکه داده ها ،خدمات پشتیبانی ، آموزش و پژوهش می باشد.

فعالیتهای شرکت فراز پرداز رایانه را می توان به سه گروه عمده زیر تقسیم نمود:

  • ارائه تجهیزات شبکه های رایانه ای
  • خدمات فنی و مهندسی
  • پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تاکنون پروژه های بزرگی توسط این شرکت در زمینه های مزبور به انجام رسیده است که مهمترین آنها به شرح زیر می باشد :

  • صنایع خودروسازی
  • وزارتخانه ها
  • بانک ها و موسسات مالی
  • دانشگاه ها و مراکز آموزشی و پزشکی
  • سایر صنایع و سازمان های دولتی